Anläggning i Västerås

 

Vad vi erbjuder

Vi utför mindre grävarbeten i trädgårdar, bland annat att plantera nya häckar och träd, sätta ny gräsmatta, gräver ut inför planteringar samt grusar av för parkeringar. 

Bilderna nedan visar ett projekt där vi fällt, fräst bort stubbarna och återställt rabatten efteråt.