Trädgård och anläggning i Västerås

 

Trädgård och anläggning

Vi utför mindre grävarbeten i trädgårdar. Som exempel planterar vi häckar och träd, nyanlägger gräsmattor, gräver ut inför planteringar och parkeringar.