Trädbeskärning i Västerås  

 

Trädbeskärning


Vi har erfarenhet av att beskära träd och buskar och jobbar alltid utifrån att ni som kunder skall bli nöjda av resultatet.

För både unga och gamla träd är beskärningens syfte att få fungerande och vackra träd.  Lyckas man med en trädbeskärning så blir trädet en fröjd för ögat. En misslyckad trädbeskärning riskerar att skada trädet gör att det inte blir estetiskt vackert att se på.

Genom att öka ljusinsläppet till trädet, som en följd av att grenar kapas, ökar grödan och trädet växer bättre. Man kan även beskära för att få motsatt effekt, tillväxten kan begränsas, eller rentav riktas åt ett annat håll.

Trädbeskärning är inget man gör bara för att det är kul. Det är inte heller något man måste göra. Träden klarar sig utan beskärning men det kan finnas flera skäl till varför man kan vilja beskära ett träd. Det kan vara att man behöver ta bort några grenar som växer åt fel håll, trädet kan ha växt snett eller blivit skadat på något sätt. Om trädbeskärningen gäller ett fruktträd så kan det vara för att man vill få en bra skörd. Det kan också vara så att man vill hålla ner storleken på trädets krona.

En av de viktigaste tankarna med trädbeskärning av ett prydnadsträd är att man vill behålla trädets naturliga form.