Trädfällning i Västerås

 
Trädfällning
Trädfällning är ett stort beslut som man sannerligen inte skall ta lätt på.
Döda eller döende träd fälls dels ur en hälsosynpunkt och dels av säkerhetsskäl och/eller av estetiska orsaker.
Det finns också levande och friska träd som måste tas ned då de tränger och stör andra träd, byggnader, vägar eller elledningar.
I sådana fall är det inte att rekommendera att utföra jobbet själv då det kan innebära både en stor fara och en hög kostnad om arbetet misslyckas.

Vi tar hand om hela kedjan från fällning/beskärning till borttransport av ris och stam delar.
Du kan alltid känna dig trygg när du anlitar oss. Vi har erfarenhet och expertis inom yrket.

Vi utför alla typer av trädfällning. Oavsett om du behöver hjälp med att ta ner ett träd på tomten, en 
stormfälld gran eller en hel liten
skogsdunge utför vi jobbet med hög kompetens.

 
Vi utför avancerad trädfällning och sektionsfällning för just dina behov och önskemål.

"Enkel" trädfällning kan vara när ett träd står på helt öppen markyta och inga hinder eller annan risk finns.
Dock är varje träd unik och man måste alltid vara beredd på att situationsanpassa fällningen.


Avancerad trädfällning är när man kanske bara kan fälla åt tex ett håll. Eller ta extra hänsyn till andra rådande
omständigheter, som kraftig lutning, byggnader, elledningar, vägar mm.


Sektionsfällning är när man kapar ned trädet i hanterbara bitar.
Man klättrar upp i trädet och tar gren för gren och stammen del för del som släpps eller firas ned.
Behovet kan finnas när trädet står i mellan eller hänger över hus, väg eller elledningar och då man inte har möjlighet att fälla trädet i någon riktning.