Trädbeskärning i Västerås

Trädbeskärning

Genom att beskära dina träd och buskar ökar du livslängden samt håller trädet frisk, detta på grund av att vi klipper bort de svaga och döda grenarna. Det resulterar i en kontrollerad tillväxt och en önskad form på trädet och skapar skott för blommor eller frukt. Syftet med att beskära ett fruktträd är att öka dess skörd. Fruktträd beskärs generellt kraftigt de första 2 till 3 åren som ger trädet dess form. Därefter beskär man träden främst för att gynna fruktvedens tillväxt. För icke fruktträd är beskärningens syfte att få fungerande och vackra träd, en av de viktigaste tankarna med trädbeskärning av ett prydnadsträd är att man vill bevara trädets naturliga form. Genom att öka ljusinsläppet till trädet, som en följd av att grenar kapas, ökar grödan och trädet växer bättre. Man kan även beskära för att få motsatt effekt, tillväxten kan begränsas, eller rentav riktas åt ett annat håll.

Vad kostar det att beskära träd och hur lång tid tar det?

Att sätta ett fast pris på trädbeskärning är inte helt enkelt utan styrs bland annat av hur trädet är hanterat sedan tidigare och när det senast beskars. Vi har försökt att uppskattat tider och mått utifrån våra utförda arbeten och hoppas att det kan hjälpa er till att få ett ungefärligt pris inför bokning.
Ett ungt och litet träd under två meter beräknas ta ca1 timme. Ett halvstort träd upp till 3 meter beräknas ta ca 3 timmar. Ett stort träd upp till 5 meter beräknas ta ca 5 timmar. Större träd som är över 5 meter kräver ofta Skylift eller klättring som är svåra att uppskatta.

Våran timdebitering för beskärning är 350kr efter rutavdraget. Milersättning tillkommer. Vi utför trädbeskärning i bland annat både Västerås och Uppsala. Kontakta oss så berättar vi mer.