Trädgård och anläggning i Västerås.

Trädgård och anläggning

Vi utför mindre grävarbeten i trädgårdar. Som exempel planterar vi häckar och träd, nyanlägger gräsmattor, gräver ut inför planteringar och parkeringar.