Trädfällning i Västerås

Expertutförd trädfällning

Trädfällning är ett stort beslut som man sannerligen inte skall ta lätt på. Döda eller döende träd fälls dels ur en hälsosynpunkt och dels av säkerhetsskäl och/eller av estetiska orsaker. Det finns också levande och friska träd som måste tas ned då de tränger och stör andra träd, byggnader, vägar eller elledningar. I sådana fall är det inte att rekommendera att utföra jobbet själv då det kan innebära både en stor fara och en hög kostnad om arbetet misslyckas. Vi tar hand om hela kedjan från fällning/beskärning till borttransport av ris och stamdelar. Du kan alltid känna dig trygg när du anlitar oss. Vi har erfarenhet och expertis inom yrket.

Vi utför alla typer av trädfällning i Västerås, allt från ”enkel” trädfällning till avancerad trädfällning och sektionsfällning. ”Enkel” trädfällning kan vara när ett träd står på helt öppen markyta och inga hinder eller annan risk finns. Dock är varje träd unikt och man måste alltid vara beredd på att situationsanpassa fällningen.
Avancerad trädfällning är när man kanske bara kan fälla åt till exempel ett håll, eller när man måste ta extra hänsyn till andra rådande omständigheter som kraftig lutning, byggnader, elledningar, vägar mm.
Sektionsfällning är när man kapar ned trädet i hanterbara bitar. Man klättrar upp i trädet och tar gren för gren och stammen del för del som släpps eller firas ned. Behovet kan finnas när trädet står i mellan eller hänger över hus, väg eller elledningar och då man inte har möjlighet att fälla trädet i någon riktning.

Oavsett om du behöver hjälp med att ta ner ett träd på tomten, en stormfälld gran eller en hel liten skogsdunge utför vi jobbet med hög kompetens. Vi är alltid beredda att situationsanpassa vår trädfällning och ser alltid till dina önskemål och behov som kund.

Kontakta oss för mer information om vår trädfällning i Västerås.